Tag : Jagaddhatri Puja

दयारूपे दयादृष्टे दयार्द्र दुःखमोचनि । सर्वापत्तारिके दुर्गे जगद्धात्रि नमोऽस्तुते ॥ O Mother Durga, you are the embodiment of kindness, your looks are Read more ...