Devotional Song (06) by Swami Shivadhishananda in Bhakta Sammelan 2019 (Day 2)

ভক্তিগীতি : বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিছ যদি

ভক্তিগীতি : বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিছ যদি
Devotional Song (Bishwa Byapiya Birajichho Jodi) by Swami Shivadhishananda during the Bhakta Sammelan (Day 2) at Belur Math on 15 March 2019.

Bhakta SammelanBhakta Sammelan 2019 Day 2Devotional SongsSwami ShivadhishanandaVideo