Durga Puja 2020 : Dashami Puja and Visarjan | Photos

Durga Puja 2020 at Belur Math | Photos

Photos of the Dashami Puja in the morning and the Visarjan in the evening, at Belur Math, on 26 October 2020.


Dashami Puja


Visarjan


 

Belur MathDurga PujaDurga Puja 2020