Holy Mother Birthday (Dec 2016) : Sri Sri Mayer Katha

Reading from ‘Sri Sri Mayer Katha’ by Swami Siddheshananda, during the celebration of Holy Mother Sri Sri Sarada Devi’s birthday celebration at Belur Math on 20 December 2016.

Holy Mother 2016 (Dec)Sri Sri Mayer KathaSwami SiddheshanandaVideo