Reading from Letters of Swami Saradananda in Bhakta Sammelan 2019 (Day 1)

Read by Swami Muktishwarananda

স্বামী সারদানন্দজীর পত্রমালা থেকে পাঠ |
Reading from the Letters of Swami Saradananda by Swami Muktishwarananda in the Bhakta Sammelan (Day 1) at Belur Math on 14 March 2019.

Bhakta SammelanBhakta Sammelan 2019 Day 1ReadingSwami MuktishwaranandaVideo