Reading from Sri Sri Mayer Katha by Swami Siddheshananda at Bhakta Sammelan 2017

Reading from Sri Sri Mayer Katha by Swami Siddheshananda at Bhakta Sammelan on 2 March 2017.

Bhakta Sammelan 2017 Day 1ReadingSri Sri Mayer KathaSwami Siddheshananda