Sri Adi Shankaracharya Jayanti, 2021 : Belur Math

Sri Adi Shankaracharya Jayanti was celebrated on 17 May 2021 in Ramakrishna Math, Belur Math.

Belur MathShankaracharya Jayanti 2021