Browsing Tag

Jagaddhatri Puja

Prayer : Sri Sri Ma Jagaddhatri

दयारूपे दयादृष्टे दयार्द्रे दुःखमोचनि । सर्वापत्तारिके दुर्गे जगद्धात्रि नमोऽस्तुते ॥ O Mother Durga, you…

Prayer : Sri Sri Ma Jagaddhatri

दयारूपे दयादृष्टे दयार्द्रे दुःखमोचनि । सर्वापत्तारिके दुर्गे जगद्धात्रि नमोऽस्तुते ॥ O Mother Durga, you…

Inspiration : Sri Sri Ma Jagaddhatri

दयारूपे दयादृष्टे दयार्द्रे दुःखमोचनि । सर्वापत्तारिके दुर्गे जगद्धात्रि नमोऽस्तुते ॥ O Mother Durga, you…

Inspiration : Ma Jagaddhatri

दयारूपे दयादृष्टे दयार्द्रे दुःखमोचनि । सर्वापत्तारिके दुर्गे जगद्धात्रि नमोऽस्तुते ॥ O Mother Durga,…