Prayer : Sri Mahalakshmi


पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणि ।
परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मीर्नमोऽस्तु ते ॥ ७ ॥

श्रीमहालक्ष्म्याष्टकम् स्तोत्रम्


O Goddess, seated on a lotus, embodiment of the absolute Brahman, O supreme Goddess Mahalakshmi, mother of the universe, salutations to you. [7]

Shri Mahalakshmyashtakam Stotram


হে পদ্মাসনে স্থিতা, পরব্রহ্মস্বরূপিণী, পরমেশ্বরী, জগন্মাতা, দেবি মহালক্ষ্মী, তোমায় প্রণাম | (৭)

শ্রীমহালক্ষ্ম্যষ্টকম্‌ স্তোত্রম্‌


 

You might also like
Leave a comment