Saturday, July 13, 2024
HomePicturesCelebrationsMaha Shivaratri 2020 at Belur Math : Photos

Maha Shivaratri 2020 at Belur Math : Photos


Photos of the celebration of Maha Shivaratri at Belur Math on 21 February 2020.

View Album in Google Photos : 1st Prahar  |  2nd Prahar  | 3rd Prahar  |  4th Prahar

Watch Video on YouTube  


1st Prahar

 

2nd Prahar

 

3rd Prahar

 

4th Prahar


 

RELATED ARTICLES