Browsing Tag

Quotations

Inspiration : Lord Shiva

तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः।। I do not know the truth of your nature…

Inspiration : Ma Saraswati

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना । या…