Browsing Tag

Quotations

Inspiration : Swami Vivekananda

नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये । सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे ॥ Salutation to that king of…